vi har halmstad som stationeringsort, men är verksamma i södra sverige

Plöjningen är klar

Infiltrationsanläggning

Förhöjd infiltrationsbädd